Aylık arşivler: Temmuz 2017

İzmir Avukat

izmir avukat Türk hukukunda farklı hukuk dallarında ve farklı kanunlarda dağınık olarak düzenlenmiş bu da tazminat davalarında çeşitliliğe sebep olmuştur. Türk Hukukundaki başlıca tazminat davaları şunlardır:
Boşanma Maddi Tazminat Davası
Boşanma Manevi Tazminat Davası
Kıdem Tazminatı Davası
İş Kazası Tazminat Davası
İşe Başlatmama Tazminat Davası
Haksız Tutuklanma Tazminat Davası
Trafik Kazası Tazminat Davası
Tıbbi Hata (Malpraktis) Tazminat Davası
Kişilik Haklarına Saldırı Tazminat Davası
avukat izmir Haksız Fiil Tazminat Davası
Markaya Tecavüz Maddi Tazminat Davası
Markaya Tecavüz Manevi Tazminat Davası
Marka İtibar Tazminatı Davası
Nişanlanma Maddi Tazminat Davası
Nişanlanma Manevi Tazminat Davası

Kıbrıs’da Para Karşılığı Fuhuş Suç Değil Artık

CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, yeni yasayla kendi rızası ile para karşılığında fuhuş yapmanın suç olmaktan çıkarıldığını kaydetti Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin onayladığı ceza değişiklik yasa tasarısı ile Cinsel İlişki” ve “Fuhuş” tanımları da uygulamada sorun yaşanmaması amacıyla yeniden düzenlenip yasaya eklendi. ankara escort Önerinin 35’inci maddesinde, on sekiz yaşından büyük kişilerin para karşılığında cinsel ilişkiye girme iradelerinin bulunduğu durumlarda cinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkardı. Yasada düzenlenen maddelerle fuhuşu kendi rızası ile yapan değil, yapılmasına aracı olan, teşvik eden, fuhuş yaptırılan yerleri işletenlere cezalar getirildi. Yasayı Star Kıbrıs’a değerlendiren CTP-BG Lefkoşa Milletvekili Birikim Özgür, fuhuşun yasal hale getirildiğini söyledi. İRADESİ İLE YAPARSA SUÇ DEĞİL Cumhuriyet Meclisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, suçlarla ilgili hükümleri modern hukuk devletlerinin seviyesine çıkaracak ceza yasası değişikliğine onay verdi. Tasarıda Cinsel İlişki” ve “Fuhuş” tanımları da uygulamada sorun yaşanmaması amacıyla maddeye eklendi. Komite, “önerinin 35’inci maddesinde, on sekiz yaşından büyük kişilerin para karşılığında cinsel ilişkiye girme iradelerinin bulunduğu durumda” suç olmaktan çıkardı. Ancak on altı yaşından büyük on sekiz yaşından küçük kişi ile cinsel ilişkiye giren kişinin ağır bir suç işlemiş olacağı kuralını maddeye ekledi. istanbul escort FUHUŞU YAPAN DEĞİL, YAPTIRAN CEZA ALACAK Yasada başka bir kişi tarafından bir kişiye fuhuş yaptırılması durumunda ağır cezalar getirilmesi öngörüldü. Düzenlenen maddeyle bir kişiye rızası olsun ya da olmasın “fahişelik” yaptırmanın suç sayılacağı, “fahişelik” yaptırılan kişinin on sekiz yaşından küçük olması halinde cezanın artırılacağı madde ile düzenlendi. Ayrıca bir kişiye rızası olmaksızın “fahişelik” yaptırma, bir kişinin fahişelik yapmasına yardımcı olma veya aracılık etme ve fahişelik yapmasına yardımcı olma ve kişinin on sekiz yaşından küçük olması halinde cezanın artırılacağı kuralı düzenlendi. GECE KULÜBÜ SAHİBİ VE ÇALIŞANLARINA HAPİS Komitede onaylanan yasayla fuhuş yaptırılan yerleri işletenlere hapis cezası öngörüldü. Yasada “Bir genelev çalıştıran, yöneten, yönetilmesine yardımcı olan veya gazino, bar, gece kulübü ve benzeri eğlence mekânlarında fuhuş yaptıran, bu mekânları yöneten, yönetilmesine katılan veya yardımcı olan bir kişinin ağır bir suç işlemiş olacağına, mahkûmiyeti halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla ve ayrıca para cezasıyla cezalandırılabileceğine dair düzenleme yapıldı. escort bayan Ayrıca, herhangi bir eğlence yerinin veya binanın kiraya vereni veya sahibi veya onların temsilcisi olup, eğlence yerinin veya binanın herhangi bir kısmının fuhuş amaçları için kullanılacağını bildiği halde eğlence yerini veya binayı kiraya veren herhangi bir kişi hafif bir suç işlemiş olacağı da yasaya eklendi. Kaynak: “Para karşılığında fuhuş yapmak suç olmaktan çıkarıldı”

Fuhuş Suçu Ve Cezası

5237 Sayılı TCK Madde 227 de belirtildiği üzere,

(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.
(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.
(3) 19.12.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.
(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(8) Fuhşa sürüklenen kişi, “tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.”

ankara escort , escort ankara