Aylık arşivler: Ocak 2017

Konya Boşanma Avukatı

KONYA Aile (Boşanma) Hukuku ve Avukatlık Hizmetleri
Aile Hukuku, Toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi hukuksal kurallar bakımından inceleyen bir hukuk dalıdır. Bazı hükümleri bakımından özel hukuka ait özellikleri, bazı hükümleri bakımından kamu hukukuna ait özellikleri içeren bir hukuk dalıdır. Aile Hukuku’nun en önemli alt başlığı tabii ki de boşanmadır. Bu nedenle Boşanma Hukuku olarak da tanımlanmaktadır. Fakat Aile Hukuku sadece boşanmaya ait hükümleri içermemektedir. Başta çocukların velayet durumları, evlilik aşamasında hakimin müdahalesini gerektirebilecek konuları, mal rejimlerini, ve kanuna aykırı olmayacak şekilde evlilik sözleşmelerini de içeren bir hukuk dalıdır. Büromuz, başta boşanma davaları olmak üzere, velayetin kısıtlanması/kaldırılması, maddi-manevi tazminat ve nafaka, evlilik sözleşmeleri gibi bir çok konuda müvekkillerine faydacı hizmetler vermektedir.

Konya Boşanma Hukuk Davaları ve Avukatlık İhtiyaçlarınız Bizi Arayak Kesin Çözüme Kavuşturabilirsiniz.

Konya İcra ve İflas Avukatı

Konya İcra ve İflas Hukuku
İcra ve İflas Hukuku, hakkın cebren alınması, hukuksal anlamda gerekli olanın zorla yerine getirilmesi gibi icra konuları düzenleyen bir öze-kamu hukuku karışımı hukuk dalıdır. Hiçbir hak(mahkeme kararları dahil) icrayla ortaya konana kadar gerçekliğe bürünemez, muteber olamaz. İcra Hukuku öncelikle hakların icrasıyla ilgilenir. Bu hakların icrası noktasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü de icra ve iflas hukukun konusunu oluşturur. Büromuz alacakların tahsilatı konusunda müvekkillerine hizmetler sunar. Bu kapsamda mahkeme kararlarının, senetlerden/çeklerden/sözleşmelerden kaynaklanan alacakların, kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların tahsili sağlanır, tahsile giden yolda karşılaşılabilecek uyuşmazlıklarda(itirazın iptali,kaldırılması vs.) hukuki destek verilir.

Konya icra ve iflas hukuk davaları ve avukatlık ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konya İdare Hukuk Avukatı

Konya İdare Hukuku, idarenin(kısaca devletin tüm kurumları) işlemlerini inceleyen, gerektiğinde idareyi denetleyen ve işlemini düzelten kuralları da içeren bir kamu hukuku dalıdır. ülkemizde İdari Yargı özel hukuktan ayrı olarak düzenlenmiştir yani anglo-sakson ülkelerinin aksine ülkemizde yargı ayrılığı ilkesi geçerlidir.
İdare hukuku devletin, bireyleri hakkında tesis ettiği işlemlerin incelenmsini ve yargılanmasını sağlar. Konusu oldukça geniştir. İdare hukukunda iki temel dava vardır. Bunlar Tam yargı davası ve iptal davasıdır. Tam yargı davaları temel olarak idareye karşı açılan tazminat davalarını içerir. İptal davaları ise idari işlemlerin 5 unsuru bakımından denetlenmesini sağlar. Yani idarelerin tesis ettiği işlemlerin iptalini sağlar. Örnek vermek gerekirse bir kamu çalışanı mesleğinden ihraç edilirse açacağı ilk dava, bu kararın iptali davasıdır. Bu işlemden dolayı ayrıca zarar da gördüyse tam yargı davası açmak suretiyle bu zararını da isteyebilir.
Büromuz, İdare Hukuku kapsamında meslekten çıkarılmadan kaynaklanan davalar, imar mevzuatından kaynaklanan davalar, vergi mevzuatından kaynaklanan davalar vb. idarenin işlemleri ile ilgili açılacak davalarda ve idari başvurularda müvekkillerine hizmet vermektedir.

İzmir Sair ve İdari İşlemler Davaları

Konya Sair Dava ve İdari İşlemler
Hukuk genel anlamda “haklar” anlamına gelmektedir. Hakların geri alınması, iadesi anlamına gelmektedir. Genel olarak hukukun alt dallarının ne anlam ifade ettiği ve neyi amaçladığı teker teker yukarıda sayılmıştır. Fakat hakkın alınması yani Hukuk, aktarılanlarla sınırlı değildir. Büromuz bu sayılan konuların haricinde meydana gelebilecek tüm konularda, gerek idari işlemler yoluyla gerekse de davalar yoluyla müvekkillerine faydacı hizmetler vermektedir.

Konya Sair ve İdari İşlemler hukuk davaları ve Avukatlık ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Konya Ceza Avukatı

KONYA Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Konya ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Konya Nafaka Avukatı

Konya Nafaka boşanma sonrası darlığa düşecek olan kişiye, boşandığı eşinin her ay ödemesi gereken parayı ifade eder. Bu makalemizde boşanma davalarında nafaka nasıl alınır, nafaka miktarı nasıl belirlenir,çocuk için alınabilecek nafaka türü hangisidir,boşanan kadına nafaka bağlanır mı gibi, boşanmanın maddi sonuçlarından nafaka konusunu işleyeceğiz.

Nafaka Türleri Hangileridir?
Boşanma davalarında istenebilecek üç farklı nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar; tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) şeklinde sıralanabilir. Bu üç nafakanın veriliş amaçları birbirinden farklıdır. Tedbir nafakası, boşanma davası sürerken taraflardan birisinin müşkül duruma düşmesi nedeniyle bu kişiye tedbir nafakası ödenebilir. İştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilirken, yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi standardını kaybecedek kişiye verilmektedir.

Boşanma Davalarında Tedbir Nafakası Nedir Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?
Boşanma davası sürerken, maddi anlamda geçim zorluğu çeken birey, hakimden kendisine tedbir nafakası verilmesini talep edebilmektedir. Özellikle çekişmeli boşanma süreci uzun sürebileceğinden dolayı (ortalama dava süresi 1 – 2 yıl ) maddi gelire sahip olmayan kişi, hakimden bu süreçte geçimini sağlayabilmek adına tedbir nafakası talep edebilmektedir.

Boşanma Davalarında Yoksulluk Nafakası Nedir Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?
Yoksulluk nafakası, boşanma sonrası maddi kayba uğrayacak kişilere verilen aylık paradır. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için nafakayı talep edecek kişi, boşanmayı getiren olaylar üzerinde eşinden daha az ksuura sahip olmak zorundadır. Kimi zaman hakimler eşi ile eşit kusura sahip bireylerin yoksulluk nafakası taleplerini de kabul edebilmektedir.

Boşanma Davalarında İştirak Nafakası Nedir İştirak Nafakası Nasıl Alınır?
İştirak nafakası diğer adıyla çocuk bakım nafakası talep edecek kişi, çocuğun velayetini alan kişidir. Çocuğun bakımı için alınacak olan nafaka yalnızca çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılır. Bu anlama çocuğun eğitim masrafları, çocuğun ulaşım masrafları, çocuğun gıda ve giyim masrafları gibi temel ihtiyaçlar baz alınır.

Konya Trafik Kazası Avukatı

Konya Trafik kazaları sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazminini kimler dava edebilir?
Bu husus kazaya uğrayanın yaşamını devam ettirip ettirmemesi ve dava açma hakkını kullanabilecek durumda olup olmaması hallerine göre farklılık göstermektedir.
Kaza sonucu mağdur olan kişi yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere borçlar kanunun 49., 53., 54., ve 56. maddeleri gereği bizzat maddi ve manevi zararının tazmini için dava açabilir.
Mağdurun dava açtıktan sonra vefatı halinde murisleri yalnız mağduru ilgilendirmeyen yani mirasçılarının mal varlığı haklarını da etkileyen bu davaları mecburi dava arkadaşı olarak takip ederler.
Mağdurun dava açmadan vefatı halinde ise yakınları ve onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptirler.
Mağdurun kaza sonucu ölmediği ama medeni haklarını da kullanamadığı hallerde bitkisel hayat, koma ya da akıl sağlığını ehliyetini yitirdiği durumlarda mağdurun zararlarının tazmini için veli vasi ya da yasalarımızda düzenlenmiş olan kanuni temsilcileri tarafından dava açılabilir.

Konya Bilişim Suçları Avukatı

Konya Bilişim suçları hakkında daha fazla bilgi ve danışmak için bizleri arayarak iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim Suçları
Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim Suçları 6 ana bölümde incelenmiştir.
1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
2. Bilgisayar Sabotajı
3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
6.1 Yasaya aykırı yayınlar
6.2 Pornografi içeren yayınlar
6.3 Hakaret ve Sövme

Konya Vergi Avukatı

Konya sınırları içerisindeki vergi uyuşmazlıklarına yönelik faaliyet gösteren Konya Hukuk / Avukatlık büromuz, vergi avukatı olarak hizmet veren deneyimli avukatlarıyla, öncelikle idare nezdinde uzlaşma yoluyla çözülmesi, uzlaşma temin edilememesi halinde vergi mahkemelerinde dava açılması, vergi ziyaı ve usulsüzlük cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi başta olmak üzere tüm vergi hukuku konularında danışmanlık ve dava avukatlığı hizmeti vermektedir.

Konya Gayrimenkul İnşaat Avukatı

Konya Avukatlık Bürosu gayrimenkul, İnşaat ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Konya Hukuk Bürosu, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.